ZGRANA PAKA

paź 1, 2017 by

samorzad

 

Od 1 października 2018 r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły, organizuje konkurs ,,ZGRANA PAKA”. Jest to rodzaj pozytywnej rywalizacji, pomiędzy zespołami klasowymi. Konkurs  ma  na celu:

  • integrację klasy
  • rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w grupie
  • kształtowanie poczucia wartości u każdego ucznia
  • umiejętność komunikowania się z kolegami

Biorą w nim udział, wszyscy uczniowie naszej szkoły. Za regulamin i prowadzenie konkursu, odpowiedzialny jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Oceniane są bardzo różne elementy, od przestrzegania naszych wewnątrzszkolnych przepisów, po pomysłowość i zaangażowanie w działaniach samorządowych. Podsumowanie odbędzie się na koniec czerwca, a najlepsza klasa otrzymuje tytuł „ZGRANA PAKA”  oraz tajemniczą nagrodę.

 

Liczymy na  dobrą zabawę i wasze poczucie humoru :)

- Każda klasa bierze udział w konkursie ,, ZGRANA PAKA”.

- Konkurs będzie przebiegał w VII etapach.

- Wszystkie klasy podczas kolejnych etapów wykonują to samo zadanie.

- Klasa, której uczniowie w komplecie wykonają zadanie konkursowe, otrzymuje 100 punktów.

- Uczniowie, którzy nie przygotowali się do zadania, zmniejszają punktację klasy – zostaje odjęte po 5 punktów za każdego ucznia.

- Zwycięży klasa, która zdobędzie najwięcej punktów.

- Walczymy o tytuł „Zgrana Paka”.

- Podsumowanie konkursu odbędzie się na koniec roku szkolnego.

 

 Harmonogram

 

I semestr

28 września- zadaniem każdej klasy jest przyniesienie co najmniej dwóch wrzosów. Wrzosy, które są symbolem jesieni, zostaną wspólnie zasadzone na terenie naszej szkoły.

12 października- z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym. W odświętnym stroju wspólnie uczestniczymy w apelu przygotowanym na tę okazję. Przypominamy: biała ,góra’, ,ciemny dół’.

12 listopada- komisja ponownie sprawdza strój galowy uczniów (biała ,góra’, ciemny ,dół’). Wspólne świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

21 listopada- zadaniem każdego ucznia jest przygotowanie w domu kartki z pozdrowieniami/ zwrotami grzecznościowymi/ powiedzeniami itp. W ten sposób chcemy przyłączyć się do Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Komisja będzie oceniać pomysłowość, wkład pracy i estetykę. Za kartki wykonane na kolanie i w ostatniej chwili będą odejmowane punkty dla klasy. W wyznaczonym dniu, komisja będzie zbierać wszystkie kartki od klasy, następnie czytać i przyznawać punkty. Życzenia, pozdrowienia i powiedzenia uczniów będą zdobić korytarze naszej szkoły.

grudzień- z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, każda klasa przygotowuje ozdoby świąteczne. Uczniowie wykonują białe łańcuchy i białe gwiazdy z papieru. Przygotowane przez uczniów dekoracje będą zdobić korytarze szkoły w okresie świątecznym.

styczeń- każda klasa przygotowuje jeden plakat o tematyce Królowa Śniegu. Powinny dominować biel, granat i kolor niebieski. Komisja będzie oceniać wkład pracy, estetykę i pomysłowość. Przygotowane plakaty zostaną wykorzystane do udekorowania sali gimnastycznej na coroczny bal karnawałowy.

Uczniowie będą informowani o poszczególnych zadaniach odpowiednio wcześniej. Każda klasa będzie miała równe szanse zapoznania się i przygotowania do każdego etapu projektu Zgrana Paka.

Organizatorzy zapowiadają sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w trakcie realizacji poszczególnych zadań w zależności od potrzeb.

Biorąc pod uwagę sugestie i pomysły uczniów, harmonogram na II semestr zostanie sporządzony pod koniec I semestru bieżącego roku szkolnego.

II semestr

 

Tabela wyników klas IV-VII