Zajęcia pozalekcyjne

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

PŁATNYCH

W KLASACH    IV – VI

Rok szkolny 2013/2014

 

Lp

Imię i nazwisko

nauczyciela

Rodzaj zajęć

Termin (dzień i godzina)

Liczba uczniów

Uwagi

 1.                   1.             
Bożena Wyrębek Koło czytelnicze Czwartek  9.40-10.25

20

 

 

 1.                   2.             
Bożena Wyrębek Koło literackie j.polskiego kl.VI Poniedz.  14.35-15.20

14

 

 

 

 1.                   3.             
Ewa Rostkowska Koło polonistyczne

Kl.Vd

Wtorek 11.20 – 12.25

8

 

 

 1.                   4.             
Beata Chorowicz Koło polonistyczne

Kl.Va

Środa    13.40-14.25

12

 

 

 1.                   5.             
Sylwia Mierzejewska Koło polonistyczne Piątek   12.45-13.30    

 

 1.                   6.             
Daniszewska Marzena Chór szkolny Wtorek   9.40-10.25

25

 

 

 1.                   7.             
Ciak Kazimierz Koło internetowe Wtorek   10.35.12.25

9

 

 

 1.                   8.             
Długołęcka  Urszula Koło dziennikarskie Poniedz.  16.15-17.00

Piątek      12.45-13.30

17

 
 1.                   9.             
Długołęcka Urszula Zespół wyrównawczy Poniedz.   14.35-15.20

Czwartek 10.35-11.20

7

 
 1.               10.             
Żukowski Ryszard Zajęcia rewalidacyjne Poniedz.   13.30-14.30

Czwartek  8.00 – 9.00

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Wynikających z art.42 KN

W KLASACH    IV – VI

Rok szkolny 2013/2014

Lp

Imię i nazwisko

nauczyciela

Rodzaj zajęć

Termin (dzień i godzina)

Liczba uczniów

Uwagi

 1.           1.
Jadwiga Szcześniak Zaj. wyrównawcze

 matematyka

Wtorek     11.40 – 12.25

Czwartek 11.40 – 12.25

8

 

8

 
 1.           2.
Iwona Pędzich Kolo ekologiczno-

przyrodnicze

Środa      14.35 – 15.20

                15.30 – 16.15

6

 
 1.           3.
Cecylia Paździor Koło plastyczne Środa      8.50 – 9.35

Piątek     9.40 – 10.25

zamiennie

wg planu

12

 
 1.           4.
Agnieszka Zalewska Koło j.angielski

zaj. wyrównawcze

Czwartek   13.40-14.25

Poniedział. 11.40-12.25

 

16

10

 
 1.           5.
Sylwia Mierzejewska Zaj.wyr. j.pol.

zaj.„Talent”j.polski

Poniedziałek 7.50-8.50

                     12.45-13.45

6

2

 
 1.           6.
Bożena Gosiewska Zaj.wyrównawcze przyroda

koło ekologiczne

Poniedziałek 7.45-8.30

Piątek            9.40-10.25

Wtorek        15.45-16.30

2

 

5

 
 1.           7.
Bożenna Wyrębek Zaj. wyrównawcze

j.polski

Wtorek     15.30 – 16.15

Czwartek 11.40 – 12.25

11

 

12

 
 1.           8.
Marzena Daniszewska Zaj.rozwijające

„Chór  szkolny”

Czwartek   13.30-15.00

60

 
 1.           9.
B.E.Damięcka Zaj. wyrównawcze

  matematyka

Środa       13.40  – 14.25

Czwartek 13.40 – 14.25

12

 
 1.         10.
K.Kozłowska Zaj. wyrównawcze  j.angielski Piątek  9.40-10.25

            10.35- 11.20

10

14

 
 1.         11.
G.Czapula Zaj.wyrównawcze

j.angielski

Czwartek  8.00-8.45 

 

Piątek       8.00-8.45

7

 

         6

 
 1.         12.
Marzanna Nosek Zaj.wyrównawcze

zaj.rozwijające

Poniedz. 10.35-11.20

Wtorek   13.30-14.15

 
 1.         13.
Urszula Długołęcka Zaj. wyrównawcze

 

Środa    13.40 do 15.20

 

14

 
 1.         14.
Ewa Rostkowska „Talent” kl.VIc Środa    12.45-14.25

6

 
 1.         15.
Marta Wilk Zaj.koła informatycznego Poniedz.  11.40-12.25

Piątek     11.40-12.25

 8

  10

 
 1.         16.
Sylwia Laskowska Zaj. dyd.-wyr.

Zaj rozwijające

Czwartek 12.45-13.30

Środa        12.45-13.30

2

         4

 
 1.         17.
Alina Białczak Zaj.rozwijające

zaj.wyrównawcze

Środa        13.40-14.25

Poniedz.    10.35-11.20

         8

         1 wg
potrzeb

 
 1.         18.
Elżbieta Mamińska Zaj. rozwijające

Zaj. wyrównawcze

Czwartek   11.30-12.15

Poniedz.     13.30-14.15

      14

      10

Koło biblijne
 1.         19.
Beata Popiołek Zaj. wyrównawcze

zaj. rozwijające

Poniedziałek 8.00-8.45

Czwartek    10.35-11.20

      8

      5

 
 1.         20.
Beata Chorowicz Zaj. wyrównawcze

 j. polski

Poniedz.      9.40-10.25

Czwartek   12.45-13.30

      5

      4

 
 1.         21.
Wojciech Michalski Zajęcia wyr.

 j. angielski

Poniedz.     15.30-16.15

Wtorek       11.40-12.25

      5

      5

 

 
 1.         22.
Aneta Kania Zaj. wyrównawcze

z matematyki

Poniedziałek  8.00-8.45

Środa          9.30 – 10.15

      4

      4

 
 1.         23.
Bałdyga Ewa Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Gimnastyka korekcyjna

Czwartek  14.25-15.25 wtorek       10.35-11.35      11

      9

 
 1.         24.
Ciak Kazimierz Koło informatyczne Poniedz.   12.45-13.45

Piątek       11.40-12.40

 

      9

      9

 
 1.         25.
Gadzała Magdalena

 

Zajęcia rozwijające sport szkolny

Gimnastyka korekcyjna

Środa        13.30-14.30

 

Piątek       10.35-11.20

     16

 

     5

 
 1.         26.
Giers Zdzislawa Zajęcia terapeutyczne

 

Wtorek    13.30-14.30

Środa       11.30-12.30

Czwartek 11.30-12.30

  ruchome
 1.         27.
Kwiatkowski Tomasz Zajęcia sportowe

Gimnastyka korekcyjna

Środa        07.15-7.45

Piątek       07.15-7.45 

Piątek       9.40-10.25

  2×12

   

    4

 
 1.         28.
Olszewski Krzysztof Tenis stołowy Piątek       16.15-17.15

Piątek       17.15-18-15

   13  
 1.         29.
Ruszczyk  Anna Opiekuńczo-wychowawcze Piątek        10.00-11.00      8  
 1.         30.
Stepnowska Katarzyna Opiekuńczo-wychowawcze Wtorek      13.00-14.00

Czwartek  13.00-14.00

    10  
 1.         31.
Trypuć Teresa Zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne Poniedz.  12.45  – 13.45

Piątek 12.45-13.45

3  +  2

10

 
 1.        32.
Wasyk Magdalena Gimnastyka korekcyjna Poniedziałek 10.35-11.35

Środa            13.40-14.40

10

9

 
 1.        33.
Załęska Lidia Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Poniedziałek  13.00-14.00wtorek   9.00-10.00

8

8

 
 1.        34.
Żukowski  Ryszard Zajęcia logopedyczne Wtorek   8.50 – 9.50

Piątek   13.40-14.40

18