UWAGA KONKURS

maj 17, 2018 by

 

Regulamin konkursu plastycznego

Zwiedzam świat z rodziną”

zorganizowanego dla dzieci z klas I – VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce

ORGANIZATOR:

 

 

CELE KONKURSU:

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,

- wyrabianie poczucia estetyki,

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

- popularyzacja rodzinnego podróżowania.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I – VII szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce i trwa od 28.04.2018 r. do 29.05.2018 r.

Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, i świetlicowych.

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.

Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:

imię i nazwisko, wiek, klasa.

 

TERMINY:

Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 20.05.2018 r. do

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 29.05.2018 r.

 

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

 

Related Posts

Share This