Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych...

Paź 30, 2019 by

W tym miesiącu, z okazji Święta Biblioteki podjęto wiele inicjatyw czytelniczych. Najpierw wprowadzono do biblioteki uczniów klas pierwszych. Poprzez zabawy z bohaterami książki „Kubuś Puchatek” pierwszaki poznały regulamin biblioteki, jej zasoby oraz sposób wypożyczania książek. Bibliotekarze zorganizowali też wystawę książek archiwalnych  („Książki naszych dziadków”) oraz przedmiotów domowego użytku z dawnych czasów. Przeprowadzili cykl spotkań z uczniami klas VIIe, VIf, VIIIb, Vb, VIe, VIIId, Vc, Vd, IIIa, promujących książki trochę zapomniane, ale zawierające bogate treści wychowawcze i moralne. Uczniów klas starszych zapoznali z historią książki, a uczniów klasy trzeciej z jej budową. Uczestnicy spotkań z dużą uwagą słuchali czytanych tekstów i chętnie wypowiadali się na temat ich treści. Autor: Teresa Trypuć [Show...

read more