Pasowanie na czytelnika

Lis 27, 2019 by

Uroczyste pasowanie na czytelnika Biblioteki im. Kubusia Puchatka przy SP Nr 1  było dla pierwszaków ogromnym przeżyciem, chociaż pierwsze spotkanie z biblioteką  szkolną najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli już w październiku. To oficjalne przyjęcie uczniów klas pierwszych na czytelników odbyło się w sali gimnastycznej dnia 27 listopada o godz. 10:35. W tym roku, z tej okazji, część artystyczną przygotowali uczniowie klasy IVE i IVB pod kierunkiem pani Hanny Bojarskiej i pani Eweliny Świder. Zaprezentowali piękną bajkę muzyczną pt. Zamieszanie wokół bajek. Za organizację całego wydarzenia odpowiedzialne były panie bibliotekarki. W drugiej części spotkania dzieci złożyły książce przyrzeczenie, że będą ją szanować i czytać, a pan dyrektor  Zbigniew Milewski i pani wicedyrektor Marzena Nosek dokonali uroczystego pasowania. Na pamiątkę tego wydarzenia nowi czytelnicy otrzymali zakładki z logo naszej biblioteki.   Autor: Teresa Trypuć [Show slideshow]...

read more

Pasowanie na czytelnika

Mar 5, 2019 by

Dnia 5 marca 2019 r. o godz. 11:40 na sali gimnastycznej odbyła się Uroczystość Pasowania na Czytelnika. Głównym jej celem było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki i wypożyczania książek, które mają rozwijać ich zainteresowania i wyobraźnię. Krótką część artystyczną z tej okazji przygotowali uczniowie klasy VC pod kierunkiem pani A. Bacławskiej. Dzieci dowiedziały się jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając książki, odgadywali także bajkowe zagadki, wykazując się znajomością bohaterów bajek i baśni. Uczennice z klasy VIIB zapewnili uczestnikom rozrywkę muzyczno-taneczną. Potem odbyła się część oficjalna. My uczniowie pierwszej klasy, Tobie książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy….. Tak brzmiały pierwsze słowa przyrzeczenia składanego książce przez uczniów klas pierwszych SP Nr 1 w Ostrołęce. Następnie zostali oni pasowani na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka –...

read more

Pasowanie na czytelnika

Mar 2, 2018 by

Dnia 2 marca na sali gimnastycznej odbyła się „Uroczystość pasowania uczniów klas  pierwszych na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka”. Spotkanie rozpoczęło  się częścią artystyczną. Uczniowie klasy VIB przygotowali przedstawienie pt. „ Nasi baśniowi przyjaciele” oraz zagadki dotyczące bohaterów książkowych.  Zachęcali też pierwszaków do wspólnej zabawy przy znanych piosenkach. Potem uczniowie powtarzali za panią dyrektor tekst ślubowania. Następnie byli pasowani na czytelników. Na pamiątkę tej uroczystości otrzymali  zakładki z logo biblioteki. Autor: Teresa Trypuć [Show slideshow]...

read more

Pasowanie na czytelnika

Lut 4, 2017 by

Dnia 2 lutego o godz. 9:40 w bibliotece szkolnej odbyła się „Uroczystość Pasowania Uczniów Klas Pierwszych” na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy V B. Pierwszaki odgadywali też zagadki związane z bajkami i postaciami z baśni. Wraz z artystami śpiewali piosenki. Następnie złożyli ślubowanie powtarzając za p. dyrektor A. Jabłonowską słowa przysięgi.  Potem pani  dyrektor A. Jabłonowska i pan dyrektor Z. Milewski dokonali pasowania uczniów na czytelników. Na koniec uczniowie otrzymali zakładki do książek i zostali poczęstowani cukierkami.                                                                                                          ...

read more

Przyjęcie klas I w poczet biblioteki szkolnej im. Kubusia Puchatka...

Lut 26, 2016 by

  Pasowanie na czytelnika       Dnia 25 lutego o godz. 11:40 na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość  z okazji „Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka.” Odpowiedzialne za nią były bibliotekarki p. I. Pędzich i p. T. Trypuć.  Uczniowie z klasy IVB przygotowali przedstawienie pt. „W krainie cudowności”. Była ciekawa scenografia, a aktorzy mieli piękne stroje. Pierwszaki z dużym zainteresowaniem oglądali bajkę. Potem nastąpiła część oficjalna. Uczniowie stojąc na baczność powtarzali za p. dyrektor M. Barcikowską słowa ślubowania, przyrzekając książce, że będą ją szanować i korzystać z jej mądrości. Na koniec pan dyrektor Z. Milewski  i pani dyrektor M. Barcikowska dokonali pasowania uczniów na czytelników,  a bibliotekarki wręczyły im pamiątkowe zakładki z logo biblioteki.                                  ...

read more