Sprawozdanie z wyborów do SU

cze 12, 2018 by

Image00038

Dnia 8 czerwca 2018r. odbyły się wybory na członków Samorządu Uczniowskiego. Zanim jednak uczniowie oddali głosy na swoich faworytów mieli sporo czasu na zapoznanie się z sylwetkami kandydatów i ich postulatami wyborczymi podczas kampanii wyborczej, która trwała od 16 maja. Specjalnie na nią kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, które zostały wywieszone w szkole, a 7 czerwca zaprezentowali się przed społecznością uczniowską zachęcając uczniów do głosowania właśnie na nich.

Nie każdy jednak mógł kandydować do Samorządu Uczniowskiego. Kandydat musiał cechować się wysoką kulturą osobistą, zdolnościami organizacyjnymi, umiejętnością współpracy, dyspozycyjnością, zaradnością i pomysłowością. Wybranym do Samorządu nie mógł być uczeń naruszający obowiązki ucznia określone w Statucie Szkoły, naruszający zasady współżycia społecznego w sposób rażący, osiągający niedostateczne wyniki w nauce czy z zachowaniem niższym niż bardzo dobre.

Wyniki wyborów ogłoszone zostały 12 czerwca. 

Autor: Sylwia Laskowska

 

Related Posts

Share This