Spotkanie z Dyrektorem Kuratorium w Ostrołęce

lis 7, 2018 by

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie serdecznie Państwa zaprasza na spotkanie w dniu 14 listopada 2018 r. (środa)
o godz. 15.00.

Tematyka spotkania:

1.Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

2.Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019.

3.Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w oparciu o przepisy prawa oświatowego.

4.Dane demograficzne.

5.Przyjęcie do szkoły osób przybywających z zagranicy, będących oraz niebędących obywatelami polskimi.

 

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 4/6sala gimnastyczna.

Zbigniew Milewski

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1