Pliki do pobrania

Dla rodziców

pobieraniePodanie rodzica o przyznanie dodatkowych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

okno .

 

 

 

 

pobieranie

 

Podanie rodzica o zwolnienie ucznia z lekcji wf. Kliknij ikonę aby pobrać. okno

.

 

pobieranieKarta zgłoszeniowa na świetlicę. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

 

pobieranieKarta zgłoszenia dla dzieci z obwodu. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

 

pobieranieWNIOSEK o przyjęcie dla dzieci spoza obwodu szkoły. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

 

pobieranieOświadczenie o wielodzietności. Kliknij ikonę aby pobrać. .

 

 

 

 

 

pobieranieWNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla nauczycieli

pobieranie

 

Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

  pobieranie

 

Sprawozdanie wychowawcy w klasach IV-VIII. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

pobieranie

 

Arkusz samooceny. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

pobieranie

Program Działań Wychowawczych 2014-2015. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

pobieraniePlan działań wychowawczych dla klasyh 2017-2018. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

pobieranieIPET. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

pobieranieRegulamin wypożyczeń darmowych podręczników. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

 

 

. pobieranie

 

Ewaluacja pracy wychowawczej. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Prosimy wszystkich nauczycieli o pobranie karty samooceny odpowiedniej do swojego stopnia awansu zawodowego, wypełnienie jej i przesłanie do p. wicedyrektor Małgorzaty Barcikowskiej. 

Aby pobrać dokument należy kliknąć na link.

 

Nauczyciel stażysta:

Nowa samoocena st.

 

Nauczyciel kontraktowy:

Nowa samoocena kont.

 

Nauczyciel mianowany:

Nowa samoocena mn.

 

Nauczyciel dyplomowany:

Nowa samoocena dypl.