Idę do szkoły-będę „Pierwszakiem”

 

NIEZBĘDNIK  PIERWSZOKLASISTY

Ø  WOREK + BUTY ( SPORTOWE ) NA  ZMIANĘ NA BIAŁYCH PODESZWACH

Ø  BIAŁO-GRANATOWY (CZARNY) ODŚWIĘTNY STRÓJ SZKOLNY,

Ø  STRÓJ DO ĆWICZEŃ  RUCHOWYCH (W CHŁODNE DNI MOŻE BYĆ DRES),

Ø 2 X BLOK  TECHNICZNY  Z KOLOROWYMI KARTKAMI

Ø  PAPIER XERO

Ø PAPIER  KOLOROWY

Ø  ZESZYT   LUB  NOTATNIK DO KONTAKTÓW Z RODZICAMI

Ø  ZESZYT  W  3  LINIE  16  KARTKOWY

Ø  ZESZYT  W  KRATKĘ  16  KARTKOWY

Ø  KREDKI

Ø  FARBY  PLAKATOWE, PĘDZEL  CIENKI  I  GRUBY

Ø  PLASTELINA

Ø  KLEJ

Ø  NOŻYCE

Ø  PIÓRNIK Z WYPOSAŻENIEM -LINIJKA (KRÓTKA ),TEMPERÓWKA, GUMKA, OŁÓWKI, DŁUGOPISY

 

 

Rady dla rodziców uczniów klasy pierwszej

Współpraca ze szkołą:

ØUtrzymuj częsty kontakt z wychowawcą klasy

ØSłuchaj wskazówek  ze strony nauczyciela dotyczących pracy z dzieckiem w domu

ØInformuj wychowawcę o niepokojącym zachowaniu dziecka lub trudnościach w odrabianiu prac domowych

ØW sytuacji narastających niepowodzeń dziecka skorzystaj z porady wychowawcy, pedagoga szkolnego lub Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ØUczęszczaj na zebrania klasowe i dni otwarte

ØPodaj dokładne informacje dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły

 

Pozycja dziecka w klasie szkolnej:

ØRozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat jego kolegów szkolnych

ØPytaj czy jest lubiane przez rówieśników

ØObserwuj zachowanie swojego dziecka, gdy idzie do szkoły i gdy z niej wraca

ØPorozmawiaj z nauczycielem na temat pozycji swojego dziecka w grupie 

ØObserwuj dziecko podczas zabaw z rówieśnikami

ØPamiętaj, że nieakceptowanie dziecka w grupie może wywołać niechęć do szkoły, a także przyczynić się do nieprzystosowania społecznego

 

Nauka w szkole:

ØGdy dziecko płacze, nie chce zostać w szkole, unikaj długich pożegnań, po wejściu do budynku i spotkaniu się z rówieśnikami i nauczycielem, łatwiej przystosuje się do nowej sytuacji

ØPodporządkuj się regułom ustalonym w szkole i klasie (np. jeśli dziecko ma być pozostawione przy wejściu do szkoły, to je tam zostaw; jeśli dziecko ma zostawiać podręczniki w ustalonym przez nauczyciela miejscu, to nie każ nosić ich w tornistrze. Później trudno będzie Ci wyjaśnić dziecku, że należy wykonać polecenie nauczyciela, gdyż sam pokazujesz możliwość łamania reguł.

ØWpajaj dziecku, że nauka w szkole to jego obowiązek

ØNie krytykuj nauczycieli w obecności dziecka, gdyż to spowoduje jego lekceważący stosunek do szkoły, nauczycieli

 

Nauka w domu:

ØPrzygotuj miejsce do pracy Twojemu dziecku (biurko, odpowiednie oświetlenie itp.)

ØStwórz dziecku dobrą atmosferę do nauki, pamiętaj że wtedy dziecko chętniej będzie się uczyć

ØUstal wspólnie z dzieckiem rozkład dnia, godziny przeznaczone na naukę, zabawę i odpoczynek

ØZaczynaj naukę z dzieckiem od przedmiotów, które ono lubi, a następnie, te które sprawiają dziecku trudność

ØChwal za poczynione postępy, gdyż zwiększy to motywację dziecka do nauki

ØWdrażaj dziecko do samodzielności (przygotowywanie przyborów, pakowanie tornistra)

ØWymagaj od dziecka, aby dbało o książki, przybory i utrzymywało je w czystości

ØCały czas ćwicz z dzieckiem samodzielność podczas takich czynności jak: wiązanie butów, ubieranie się, jedzenie, pakowanie śniadania, noszenie tornistra

ØMiej kontrolę nad długością czasu spędzanego przed telewizorem, zabawą przy komputerze

 

ØZadbaj o rozwój zainteresowań swojego dziecka