Kalendarz Życia Szkoły

kalendarz

KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY 2016/2017

KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY

WRZESIEŃ

 

Lp. WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY KLASA UWAGI

PLANOWANY

REALIZACJA

1. 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie rokuszkolnego.

 

1.09.2016 r. 1.09.2016 r. S. Mierzejewskaczęść artystyczna

Samorząd Uczniowski-

G. Czapula

Poczet sztandarowy -

I. Pędzich,

B. Grzywacz,

M. Daniszewska, W. Michalski

dyrekcja

I – VI

 

Udział

Sztandaru

 

2.  Rocznica wybuchuII wojny światowej.

 

Udział w miejskich

uroczystościach.

1.09.2016 r. 1.09.2016 r. Poczet sztandarowy -I. Pędzich,

Gazetka okolicznościowa -

A. Białczak

VI 

 

IV -VI

 

Gazetkaszkolna
3. Akcja „Sprzątanieświata”. Wrzesień 2016 Wrzesień 2016 wychowawcy III –VI
4. Badanie gotowościszkolnej kl. I Wychowawcy klas I

 1. Orłowska
I
5.  Dzień ChłopcaDyskoteka szkolna 29.09.2016 r. Wychowawcy klas IV I – VIIV – VI
6. Biegnij z Jedynką 30.09.2016 r. K. Olszewski i nauczycielewychowania fizycznego II – VI
7. Zebranie RadyPedagogicznej 13.09.2016 r. Dyrekcja I -VI
8. Spotkaniaz rodzicami 20.09.2016 r. Wychowawcy klas
9. Zbiórka bateriii makulatury B. Popiołek, M. Modzelewska, J. Szcześniak,J. Parzychowska I – VI
10. Akademia Edukacji Filmowej E. Rostkowska,J. Olszewska I – VI
11. Imprezy kulturalnekl. I – III (koncerty,

teatr, kino)

J. Olszewska I – III
12.  Szkolne Koło Caritas W. Ostrowska – Krupa I – VI
12. Sprawdzian dyrektorski
z matematyki
wrzesień K. Brzozowska  IV Analiza:M. Nosek

 


PAŹDZIERNIK

 

Lp. WYDARZENIE TERMIN ODPOWIEDZIALNY KLASA UWAGI
PLANOWANY REALIZACJA
 1. 1.     
Apel szkolnyz okazji

Dnia Nauczyciela

Strój galowy

E. Rostkowska, M. Daniszewska,B. Beczak, K. Olszewski  

 

„Zgrana Paka”

 1. 2.     
Dzień Papieski 17.10.16 r. E. Ducka I – VI gazetka, pogadankiw klasach
 1. 3.     
Dyskoteka szkolna 27.10.16 r. wychowawcy klas V IV – VI
 1. 4.     
Święto Szkołya) uroczyste

przyjęcie uczniów

kl. I w poczet

Szkoły

 

b) Festyn szkolny

 

21.10.2016 r.

 

 

 

 

22.10.2016 r.

D. Bastek – koordynator i część artystyczna;E. Cieślak – część artystyczna;

A. Orłowska – dekoracje

T. Kwiatkowski – nagłośnienie

M. Daniszewska – cz. artystyczna

wychowawcy klas

I

 

 

 

 

I – VI

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 1. 5.     
Święto BibliotekiKonkurs pięknego czytania – twórczość H. Sienkiewicza październik I.Pędzich, T. Trypuć, II – VI
 1. 6.     
Kartka o tematyce Halloween październik W.  Michalski
 1. 7.     
Wojewódzki Konkurs Matematyczny –etap szkolny październik październik M. Nosek VI
 1. 8.     
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny –etap szkolny październik S. Mierzejewska VI
 1. 9.     
Szkolny Konkurs Przyrodniczy„Jestem pracownikiem biura turystycznego” październik – grudzień
 1. Pędzich
V
 1. 10.                        
„Cała Polska czyta dzieciom”  T. Trypuć, I.  Pędzich,K. Stepnowska, K. Rozkosz I – III
 1. 11.                        
Jan Paweł IIw poezji i prozie październik W. Ostrowska  – Krupa konkurs recytatorski
 1. 12.                        
Konkurs plastyczny„Owoce w szkole” październik Beata Kalicka  I – III
 1. 13.                        
Festiwal Świętych 28.10.2016 r. E. DuckaE. Domańska I – IIIIV – VI „Zgrana Paka”

 

 

 


LISTOPAD

Lp. WYDARZENIE TERMIN ODPOWIEDZIALNY KLASA UWAGI
PLANOWANY REALIZACJA
1. Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2016 r. wychowawcy klas,J. Szcześniak, P. Dąbkowska I – VI wyjście na cmentarz i do miejsc Pamięci Narodowej,
2.   Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległościa) apel szkolny

b) gazetki

okolicznościowe

c) pogadanki

d) udział sztandaru w uroczystościach miejskich

Strój galowy uczniów – kotyliony

10.11.2016 r. U. Długołęcka,M. Daniszewska – apel,

B. Grzywacz, W. Michalski

 

 

 1. Białczak – gazetka
  i pogadanki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zgrana Paka”

3. „Promocja owocóww żywieniu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad Scenariusz I semestr

M. Grabowska – I

B. Kalicka – II

B. Chojnowska – III

II semestr

 1. Orłowska – I
  1. Dąbrowska – II

P. Dąbkowska – III

 

 

I-III
4. Światowy DzieńPluszowego Misia

-konkurs plastyczny

25.11.2016 r. I – III
 1. Bińczycka
5. Konkurs recytatorski
„I Krok w Poezję”
I – III 

 

P. Dąbkowska.M. Pieńkosz- Czupryn,

J. Parzychowska

6. Przegląd twórczości literackiej listopad II – III
 1. Ruszkiewicz,

J. Nabiałek

7. „Doświadczenie przyrodnicze”konkurs szkolny listopad IV B. Popiołek,M. Modzelewska,

 1. Pędzich
8. Andrzejki- dyskoteka szkolna 30.11.2016 r. wychowawcy klas VI IV – VI
9. Szkolny konkurs matematyczny listopad IV – VI M. Nosek
10. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 08.11.2016 Dyrekcja
11. Spotkaniaz rodzicami 22.11.2016 Wszyscy nauczyciele    
     

GRUDZIEŃ

 

Lp. WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY KLASA UWAGI
PLANOWANY REALIZACJA
1. Apel szkolny -„Mikołajkowy” 06.12.2016 J. SzcześniakT. Kwiatkowski Va
2. Konkurs na ozdobębożonarodzeniową grudzień M. Pieńkosz – CzuprynB. Beczak I – IIIIV-VI
3. Święta BożegoNarodzenia

a)    Jasełka

-Strój galowy

 

b) spotkania wigilijne

c) spotkanie wigilijne

nauczycieli

d)dekoracja korytarzy szkolnych

 

W. Ostrowska-KrupaB. Chorowicz

B. Beczak

K. Olszewski

M. Daniszewska

 

 

 

B.Grzywacz

I – VI Zaproszenia

i życzenia

Samorząd

„Zgrana Paka”

 

 

 

4. Dekoracja sal lekcyjnych Grudzień   Wychowawcy I-VI „Zgrana Paka”
5. Konkurs na kartkę świąteczna w języku angielskim grudzień E. Wojtan II
6. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Grudzień
 1. Białczak
IV-VI


STYCZEŃ

Lp. WYDARZENIE TERMIN ODPOWIEDZIALNY KLASA UWAGI
PLANOWANY REALIZACJA
1. Apel klasowy „Dzień Babci i Dziadka”„Przebranie tematyczne” 17.01.2017    K. BrzozowskaM. Skwarski

 

V e  „Zgrana Paka”
2. Dzień Matematyki Styczeń 
 1. Kania
IV-VI
3. Orszak Trzech Króli 6.01.2017 r. E. Domańska, E. Ducka,W. Ostrowska – Krupa,

T. Kwiatkowski

4. Konkurs matematyczny styczeń J. ParzychowskaA. Stolarczyk II-III
5. „Najciekawsze miejsce w Polsce” – konkurs szkolny styczeń M. Modzelewska IV-VI
6. Choinka noworoczna 19.01.2017 wychowawcy I – VI 

 

 

Dekoracje –Samorząd Uczniowski,konkursy
7. Przegląd Piosenki Religijnej styczeń E. Ducka II-VI
8. „Test your English” – szkolny konkurs językowy styczeń
 1. Zalewska,

K. Kozłowska,

G. Czapula, S. Laskowska,

W. Michalski

IV – VI
9. Szkolny Konkurs Kaligraficzny styczeń N. KowalskaE. Chimkowska I
10. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” – szkolny konkurs styczeń J. Szcześniak,S. Laskowska,

 

V
11. Klasyfikacyjne zebranieRady Pedagogicznej 24.01.2017
12. Zebrania z rodzicami 31.01.2017   Wychowawcy I-VI

Zakończenie semestru


LUTY

 

Lp. WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY KLASA UWAGI
PLANOWANY REALIZACJA
1. Apel szkolny „Walentynki”Przebranie tematyczne 10.02.2017  
 1. B.   Chorowicz

W. Michalski

V c „Zgrana Paka”
3. Szkolny Konkurs Ortograficzny luty Ż. Jankowska  -Owczarska,B. Chorowicz,

U. Długołęcka

A. Bińczycka,

B. Chojnowska

IV – VI 

 

III

 

  Dzień Bezpiecznego Internetu – happening luty H. Sagała, M. Wasyk,A. Bacławska
4. Przyjęcie uczniów klas Iw poczet czytelników

biblioteki

09.02.2017 T.TrypućI. Pędzich I
5. Szkolny PrzeglądPiosenki Dziecięcej

 

luty B.RuszkiewiczD.Bastek

J. Olszewska

M. Daniszewska

I -III
6. Podsumowujące zebranieRady Pedagogicznej 07.02.2017


MARZEC

 

Lp. WYDARZENIE TERMIN ODPOWIEDZIALNY KLASA UWAGI
PLANOWANY REALIZACJA
1. Apel szkolnyDzień Kobiet 7.03 2017 W. MichalskiT. Kwiatkowski V d
2. I Dzień Wiosnya)     Prezentacje klas

 

b) zawody międzyklasowe

21.03.2017 r. I –VI

 

 

„Zgrana Paka”
3. Konkurs czytelniczy E. Cieślak III
4. Konkurs szkolny „Co to jest uzależnienie i jak go unikać?” marzec M. Modzelewska V
5. Konkurs matematyczny„Kangur” marzec K. Brzozowska IV – VI
6. Konkurs na kartkęwielkanocną M. GrabowskaS. Laskowska I -VI
7. Konkurs „Omnibus”
 1. Orłowska
III
8. Szkolne Konkurs Języka Angielskiego „English Stars” marzec E. WojtanG. Czapula I-IIIIV – VI
9. Szkolny konkursmatematyczny „Jeden

z dziesięciu”

marzec K. Brzozowska IV – VI
  Szkolny konkursPlastyczny „Bajki Jachowicza” 20.03.2017 r. B. Grzywacz I – VI
  Tydzień Języka Angielskiego:

 • · Dzień J. angielskiego dla kl. I – III,
 • · Szkolne prezentacje muzyczne „Piosenka
  w języku angielskim”,
 • · Konkurs kulturoznawczy dla kl. VI „British and American Culture”,
 • · Rozgrywki słowotwórcze dla kl. IV -V
marzec G. Czapula, E. Wojtan, 

 

W. Michalski,

M. Daniszewska,

 

K. Kozłowska,

A. Zalewska,

W. Michalski

 

G. Czapula, S. Laskowska

I – III 

 

IV – VI

 

 

VI

 

 

 

IV – V

9. Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej 14.03.2017 r. dyrekcja
10. Zebrania z rodzicami 28.03.2017 wychowawcy

 

 

 

 


KWIECIEŃ

 

Lp. WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY KLASA UWAGI
PLANOWANY REALIZACJA
1. Apel szkolny-ekologiczny 11.04.2017 r.  I. PędzichM. Skwarski V b
2. Konkurs ekologiczny „Zgrana Paka”
3. Konkurs recytatorski„Promyk poezji” M. Grabowska, A. Stolarczyk I –III
4. Wspomnienie katyńskie kwiecień
 1. Białczak
I – VI
5. Sprzątanie świata 22.04.2017 r. wychowawcy
6. Święto Ziemi 

Szkolny Konkurs

Ekologiczny

 

Międzyszkolny

Konkurs Ekologiczny

I – VI 

 

Test:I.Dąbrowska

E. Cieślak

J. Nabiałek

B. Popiołek

część artystyczna – I.Pędzich

7. Wielkanoca)spotkania

w klasach

 

b)warsztaty

etnograficzne w

muzeum

 

c)spotkanie dla

nauczycieli

 

d) dekoracje

świąteczne

wychowawcy  

 

 

 

 

Zaproszenia

i życzenia

Samorząd

 

 

„Zgrana Paka”

8. „Przygoda
w Ostrołęce” – Miejski konkurs Kaligraficzno – Literacki
5.04.2017 r. E. Rostkowska, MK. Barcikowska IV – VI
9. Miejski Turniej „Młodzież zapobiega pożarom” kwiecień J. Szcześniak VI
10. Dzień otwarły dla rodziców i uczniów przyszłych klas I kwiecień J. Olszewska,wychowawcy klas III
11. Sprawdzian dyrektorski
z j. polskiego
kwiecień S. MierzejewskaB. Chorowicz

U. Długołęcka

IVV

VI

Analiza:Ż. Jankowska – Owczarska
12. Sprawdzian dyrektorski
z matematyki
kwiecień M. Nosek  VI Analiza:M. Nosek


MAJ

 

Lp. WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY KLASA UWAGI
PLANOWANY REALIZACJA
1. Apel szkolny –Rocznica Uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

5.05.2017 r. Ż. Jankowska –Owczarska,

K. Olszewski,

M. Daniszewska

IV d
2. Dni Ostrołękia)       udział w miejskich

uroczystościach – poczet

 

b) „Moje miasto

rodzinne” – konkurs

plastyczny

 

c)   pogadanka historyczna

maj  

 

 

N. Kowalska,

E. Chimkowska

 

 

 1. Białczak
IV – VI

 

 

I – III

 

 

IV

 

 

 

 

3. Egzamin na kartęRowerową maj J. SzcześniakS. Laskowska IV
4. Historia hymnu Polski maj
 1. Białczak
VI
5. Sprawdziandyrektorski kl.  I 25.05.2016 r.
 1. B. Kalicka

W. Ostrowska – Krupa

I
6. Sprawdziandyrektorski kl.  III 25.05.2016 r.
 1. E. Cieślak, A. Orłowska – test
 2. B. Kalicka

W. Ostrowska – Krupa

III
 
7. Sprawdziandyrektorski kl.  III

z języka angielskiego

Maj
 1. E. Wojtan
8. Dzień Matki 26.05.17 r. wychowawcy I – VI
9. V Miejski Konkurs Literacko – Kaligraficzny – rozstrzygnięcie 5.05.17 r.
10. VII Ostrołęcki Przegląd Piosenki Dziecięcej maj A.Orłowska, D. Bastek,J. Olszewska,

E. Chimkowska

E. Greloch – Sęk,

11. Festyn Rodzinny 26.05.17 r. E. Greloch – Sęk,J. Olszewska, D. Bastek,

E. Wojtan

wszyscy nauczyciele wg szczegółowych przydziałów dyrekcji

12. Sprawdzian dyrektorski
z matematyki
maj
 1. Kania

 

V Analiza:M. Nosek
  Sprawdzian dyrektorski
z przyrody
maj M. Modzelewska  V Analiza:M. Modzelewska

 

  Sprawdzian dyrektorski
z j. angielskiego
maj
 1. Zalewska

W. Michalski

K. Kozłowska

IVV

VI

Analiza:W. Michalski

 

13. Zebranie z rodzicami(dzień otwarty) 23.05.17 r. I – VI

 


CZERWIEC

 

Lp. WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY KLASA UWAGI
PLANOWANY REALIZACJA
1. Apel szkolny – podsumowanie „Zgranej paki”   Samorząd UczniowskiT. Kwiatkowski Nagrody,wyróżnienia
2. Międzyszkolny TurniejDwójek Siatkarskich 1.06.2017 r. M. Gadzała III – IV
3. Mistrzostwa Szkoły w Mini Piłce Nożnej czerwiec T. Kwiatkowski IV – VI
4. Klasyfikacyjne ZebranieRady Pedagogicznej 13.06.2017 r. dyrekcja I – VI
5. Uroczystość zakończeniaroku szkolnego 23.06.2017 r. K. Kozlowska I – VI
6. Podsumowujące ZebranieRady Pedagogicznej 26.06.2017 r. dyrekcja I – VI
7. Uroczystość rozpoczęciaroku szkolnego 2015/2016 1.09.2017 r.
 1. Binczycka

W. Michalski,

K. Olszewski

I – VI 

 

 

 

 

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

DATA

TEMAT

1. 25.08.16 r. Zatwierdzenie planów pracy w bieżącym roku szkolnym.
2. 13.09.16 r. Zatwierdzenie planów pracy w bieżącym roku szkolnym.
3. 8.11.16 r. Szkoleniowa rada pedagogiczna
4. 24.01.17 r. Zebranie klasyfikacyjne – I semestr
5. 7.02.17 r. Zebranie podsumowujące
6. 14.03.17 r. Szkoleniowa rada pedagogiczna
7. 13.06.17 r. Zebranie klasyfikacyjne – II semestr
8. 26.06.17 r. Zebranie podsumowujące

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

DATA

TEMAT

1.

20.09.16 r.

Zapoznanie z planarni na nowy rok szkolny

2.

22.11.16 r.

Postępy w nauce

3.

31.01.17 r.

Podsumowanie I semestru

4.

28.03.17 r.

Postępy w nauce

5.

23.05.17 r.

Dzień otwarty

 

 

 

 

KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 


TERMINARZ SPRAWDZIANÓW DYREKTORSKICH

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

WRZESIEŃ

KLASA

DATA

PRZEDMIOT

ODPOWIEDZIALNY

UWAGI

IV

29.09.2016 r.

matematyka

K. Brzozowska

 

KWIECIEŃ

KLASA

DATA

PRZEDMIOT

ODPOWIEDZIALNY

UWAGI

VI

matematyka M. Nosek

IV

j. polski S. Mierzejewska

V

j. polski B. Chorowicz

VI

j. polski U. Długołęcka

 

MAJ

KLASA

DATA

PRZEDMIOT

ODPOWIEDZIALNY

UWAGI

V

matematyka
 1. Kania

IV

j. angielski A. Zalewska

V

j. angielski W. Michalski

VI

j. angielski K. Kozłowska

V

przyroda M. Modzelewska