Dokumenty Szkoły

budynek-2

Statut Szkoły

pobieranieDokument zawiera Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Koncepcja Pracy Szkoły

pobieranieDokument zawiera koncepcję pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Program Działań Wychowawczo Profilaktycznych na lata 2017-2025

pobieranieDokument zawiera Program Działań Wychowawczo Profilaktycznych na lata 2017-2025 w Szkole Podstawowej Nr 1  im. St. Jachowicza w Ostrołęce.Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

pobieranieDokument zawiera Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 1  im. St. Jachowicza w Ostrołęce.Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

pobieranieDokument zawiera Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 1  im. St. Jachowicza w Ostrołęce.Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Edukacja wczesnoszkolna

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania edukacji wczesnoszkolnej klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Język polski

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Język niemiecki

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Matematyka

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z matematyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Zajęcia komputerowe

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce.Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych klas IV – VI w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Przyroda

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z przyrody klas IV w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce.Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

.

 

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z przyrody klasy V w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać. . pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z przyrody klasy VI w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Biologia

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z Biologi klasa 7 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Geografia

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z Geagrafi klasa 7 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Chemia

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z Chemii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Fizyka

pobieranieDokument zawiera przedmiotowy system oceniania z Fizyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

. . pobieranieDokument zawiera wymagania z Fizyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Religia

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Muzyka

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Historia

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z historii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - Technika

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z techniki klas IV – VI w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.

 

 

Przedmiotowy System Oceniania - W - F

pobieranieDokument zawiera przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego klas IV – VI w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce. Kliknij ikonę aby pobrać.