Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych...

Kwi 8, 2020 by

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza reprezentowany przez Dyrektora, ul. gen. A. F. Fieldorfa „Nila” 07-410 Ostrołęka, tel. 29 7667955, e-mai: sp1os@wp.pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko ucznia, rodzica/ opiekuna prawnego, nauczyciela. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny – art. 6 ust.1 lit. c RODO Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie. Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych. Dane osobowe...

read more

Lista kandydatów przyjętych do klas I...

Kwi 6, 2020 by

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce   Lp. Nazwisko i imię Ambrzykowska Amelia Antonowicz Paulina Bakułą Bartosz Baranowska Natalia Bednarczyk Aleksandra Białczak Kacper Bińczycki Aleksander Boruch Katarzyna Chojnowska Zofia Chomentowski Adam Choromańska Julia Chrostek Dominik Chrzanowska...

read more

Ogłoszenie PPP

Kwi 3, 2020 by

Szanowni Państwo Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Specjaliści Poradni pełnią codziennie w tych godzinach dyżury pod numerami telefonów (029) 760-45-36, (029) 760-06-72. Sekretariat jest czynny codziennie w godzinach 8.00-16.00 tel. (029) 760-45-36, (029) 760-06-72. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: pppostroleka@o2.pl W tym trudnym dla wszystkich czasie w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zapraszamy także do korzystania z telefonicznych porad psychologów. Jesteśmy do dyspozycji Państwa oraz dzieci i młodzieży w następujących dniach: – poniedziałek i wtorek – tel. 519 818 296 w godzinach 12.00-16.00 – czwartek i piątek – tel. 508 773 423 w godzinach 12.00-16.00 W związku z tym, że 13 kwietnia i 1 maja są dniami świątecznymi dyżur odbędzie się też w środy 15 kwietnia i 29 kwietnia. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo...

read more

Ogłoszenie rekrutacyjne

Mar 31, 2020 by

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza informuje, że wszyscy kandydaci którzy złożyli dokumenty do klasy pierwszej na roku szkolnym 2020/2021 zostali wstępnie zakwalifikowani. Rodzice uczniów proszeni są o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce. Potwierdzenie należy złożyć do dnia 03.04.2020 r. (piątek).   Potwierdzenie można złożyć w następującej formie : Telefonicznie (029) 766 79 55 – podając imię i nazwisko dziecka oraz potwierdzenie lub też jego brak przyjścia do SP nr 1 od września 2020 r ; imię i nazwisko osoby potwierdzającej .   Wysłanie potwierdzenia na adres e-mail sp1os@wp.pl – pisząc w tytule maila : Potwierdzenie woli. Treść maila powinna zawierać : imię i nazwisko dziecka oraz potwierdzenie lub też jego brak przyjścia do SP nr 1 od września 2020 r ; imię i nazwisko...

read more