uniewaznienie slubu koscielnego

2021-05-29

Proces ubiegania się o unieważnienie ślubu kościelnego

 

Etapy, z jakich składa się uniewaznienie slubu koscielnego są bardzo ściśle określone. Są to konsultacje powoda z adwokatem kościelnym, sporządzenie skargi powodowej, zebranie dowodów, publikacja i analiza akt, przedyskutowanie sprawy przez obrońcę węzła małżeńskiego i adwokata reprezentującego powoda oraz wygłoszenie wyroku przez kolegium sędziowskie. To podstawowe etapy, które należy przejść, aby trzymać rozwód kościelny. Na pewno więc warto wszystkich formalności dopełnić, aby wszystko przebiegło zgodnie z naszymi założeniami. 

Etapy, z jakich składa się uniewaznienie slubu kościelnego są bardzo ściśle określone. Są to konsultacje powoda z adwokatem kościelnym, sporządzenie skargi powodowej, zebranie dowodów, publikacja i analiza akt, przedyskutowanie sprawy przez obrońcę węzła małżeńskiego i adwokata reprezentującego powoda oraz wygłoszenie wyroku przez kolegium sędziowskie. To podstawowe etapy, które należy przejść, aby trzymać rozwód kościelny. Na pewno więc warto wszystkich formalności dopełnić, aby wszystko przebiegło zgodnie z naszymi założeniami.