Procedury metalograficzne

2022-01-02

Procedury metalograficzne co to


Przygotowanie metalograficzne jest bardzo ważne w metalografii, która jest naukowym badaniem metali. Pozwala to naukowcom analizować struktury i struktury metali. Pomaga im również określić ich właściwości fizyczne. Jakie są rodzaje w przypadku procedury metalograficzne? Polerowanie: Proces, który usuwa wszelkie nierówności powierzchni z powierzchni metalowej za pomocą materiału ściernego, takiego jak karborund lub węglik krzemu. Szlifowanie: Proces, w którym wykorzystuje się materiał ścierny, taki jak karborund lub węglik krzemu, w wyniku którego na metalowej powierzchni powstaje płaska powierzchnia, co skutkuje powstaniem na niej równej warstwy przekrojów. Wytrawianie: proces, w którym roztwór chemiczny usuwa fragmenty struktury krystalicznej z metalu. Dzięki temu łatwiej jest zobaczyć, gdzie znajdują się kryształy. Preparacja metalograficzna to technika, która służy do przygotowania tzw. przekrojów lub cięć metali w celu analizy ich struktury. Jest również często stosowany w metalurgii, materiałoznawstwie i inżynierii.

Procedury metalograficzne - na czym polegają

Proces przygotowania kawałka metalu do analizy zwykle rozpoczyna się od cięcia za pomocą brzeszczotu z końcówką diamentową. Daje to prawie płaską powierzchnię i pozostawić nienaruszoną integralność materiału. Następnie jest zwykle poddawany obróbce cieplnej i stapiany, aby zapewnić odporność na naprężenia bez pękania. Przygotowanie metalograficzne zazwyczaj obejmuje sekwencję etapów, które różnią się w zależności od rodzaju badanej próbki.